Aktuellt

Aktuellt DMT

7,1%
fr.o.m 2016-10-01

   
TIDIGARE TILLÄGG  
fr.o.m 2016-09-01 7,0%
fr.o.m 2016-08-01 7,07%
fr.o.m 2016-07-01 7,3%

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel per månad.